Duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk

Duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk

Ongeveer 20% van de wereldbevolking leeft nog steeds van het gemiddelde van ongeveer 2 dollar per dag. Op te veel plaatsen in de wereld is het hebben van een baan geen garantie om aan de armoede te ontsnappen. Deze trage en ongelijkmatige vooruitgang zet ons ertoe ons economisch en sociaal beleid dat gericht is op het uitroeien van armoede te heroverwegen en te heroriënteren. Een aanhoudend gebrek aan mogelijkheden voor fatsoenlijk werk, ontoereikende investeringen en onderconsumptie leiden tot een uitholling van het fundamentele sociale contract dat aan democratische samenlevingen ten grondslag ligt: dat iedereen moet delen in de vooruitgang. Het scheppen van kwaliteitsbanen zal tot ver na 2015 voor bijna alle economieën een grote uitdaging blijven. Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen de voorwaarden scheppen die mensen in staat stellen kwaliteitsbanen te hebben die de economie stimuleren zonder het milieu te schaden. Er zijn ook arbeidskansen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden nodig voor de gehele werkende bevolking.

Delen
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!