Activiteiten

Hoe ASD precies werkt? Wij zijn vooral een katalysator die samen met partijen creatieve en contextrijke leer- en werkomgevingen bedenkt, inricht en de eerste zet geeft. Hieronder een paar voorbeelden:

Bedrijven

Een bedrijf ziet marktkansen voor een product dat de circulaire economie een forse stap dichterbij lijkt te brengen. Wij brengen het idee een fase verder, praten het managementteam in creatieve sessies bij over de SDG’s en ontwikkelen een ‘strategische paraplu’ waaronder de nieuwe activiteit geplaatst kan worden. Het bedrijf laat daarmee aantoonbaar zien aan welke SDG’s het een bijdrage levert. Uitkomst is een groter marktaandeel én een reeks aan onverwachte innovaties.

Een bedrijf wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op een hoger niveau tillen door een aantal SDG’s te adopteren. Maar welke van de 17 doelen passen het best bij hun huidige werkwijze en assortiment? En omgekeerd: hoe kunnen verrassende combinaties van een paar doelen de horizon van dit bedrijf verbreden? Wij begeleiden directie en medewerkers bij het formuleren van nieuwe beleidsuitgangspunten en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Instellingen

Een maatschappelijke instelling ziet haar omgeving sterk veranderen en wil bij een discussie over haar bestaansrecht beslagen ten ijs komen. Wij spreken met stakeholders, medewerkers en gebruikers over de bijdrage van deze instelling aan de SDG’s. Niet alleen blijkt de organisatie hoog te scoren op meerdere doelen, maar bijna als vanzelf ontdekken we – redenerend vanuit de doelen – ook talloze nieuwe activiteiten die de instelling passen als een handschoen.

Beleidsmakers

Een wethouder wil werken aan sociale inclusieve wijken met aandacht voor duurzaamheid. De gemeenteraad omarmt dit voorstel en gebruikt het als aanleiding om de stedelijke duurzaamheidsambities onder de loep te nemen. Wij helpen de clichés te omzeilen, het begrip duurzaamheid af te stoffen en te verbreden naar de SDG’s. Uiteindelijk leidt dit tot het inrichten van een SDG werk-leeromgeving waarin gemeente en stakeholders samen optrekken.

Professionals

Wereldwijd is een grote en groeiende vraag naar professionals met kennis van duurzame ontwikkeling. Een onderwijsinstelling wil haar curricula verrijken met SDG-gerelateerd onderwijs, eventueel zelfs specifiek duurzaamheidsonderwijs gaan aanbieden. Wij ontwerpen nieuwe educatieve trajecten met de Global Goalsals kader. Tegelijkertijd maken we duurzame ontwikkeling ‘zichtbaar’ als onderdeel van het strategisch beleid van de instelling.

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!