Filosofie

ASD Academy for Sustainable Development is een platform dat vragen over duurzame ontwikkeling vertaalt naar stimulerende antwoorden voor het dagelijks werk. De Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de daaraan gekoppelde 17 Duurzame Ontwikkelings- doelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties zijn daarbij het prikkelende kader. Deze breed gedragen roadmap voor een wereld in transitie geeft de wat sleets geraakte term duurzaamheid weer een positief imago. Van irritatie naar inspiratie! 
Kortom, de SDG’s vormen een niet te missen kans voor ambitieuze ondernemingen, overheden, onderwijs- en maatschappelijke instellingen.

De opgave

Lokaal is meer dan ooit ook altijd mondiaal. Mensen leven, leren en werken in een wereld waarin alles onlosmakelijk met elkaar in contact staat. Die duizelingwekkende complexiteit brengt ons veel goeds. Maar tegelijkertijd baart het ons zorgen. Ieder persoon, iedere regio, ieder land, ieder continent zoekt houvast en dat gaat vaak ten koste van elkaar en elkaars leefomgeving. De mensheid ziet zichzelf geconfronteerd met een ingewikkelde ecologische, economische en sociaal-maatschappelijke opgave. Een opgave die eigen huis, stad, land en continent overstijgt. Dat vraagt om een gemeenschappelijk kader. Een kader dat waar noodzakelijk beteugelt, maar dat ons vooral met krachtige vergezichten inspireert tot volle galop.

De leidraad

Een gemeenschappelijk kader dat wereldwijd steeds vaker wordt gehanteerd is The Agenda 2030 for Sustainable Development van de Verenigde Naties. In 2015 verbonden 193 landen zich aan de onderliggende 17 doelstellingen. Deze agenda is groter dan groen, de doelstellingen gaan verder dan klimaat en energie. De ambities liggen ook op terreinen als stedelijke ontwikkeling, gezondheid en welzijn, landbouw en voedsel.

Wie googled op de ‘global goals’ ziet dat hun populariteit langzaam maar zeker stijgt. Bedrijven leggen hun strategie langs de lat van de 17 doelstellingen, onderwijsinstellingen gebruiken de terminologie in hun curriculum en overheden passen de doelstellingen toe bij monitoring van hun activiteiten. Goed nieuws, maar het kan en moet beter. De tijd dringt. De wereld kan niet wachten.

De uitnodiging

Mondiaal effect begint bij lokaal handelen. De ASD omarmt precies om die reden de filosofie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ze bieden namelijk een ongemeen praktisch handelingsperspectief voor iedereen. Van student tot ondernemer, van docent tot ambtenaar.

De ASD is geen school, er is geen gebouw. De wereld is het klaslokaal voor iedereen die echt verder wil komen. We zijn daarbij een kritisch meedenkende katalysator, motiveren u om aan de slag te gaan met de SDG’s. We maken de doelen begrijpelijk, hanteerbaar en daarmee toepasbaar. Als geen ander zijn we bedreven in het doen ontkiemen van creatieve concepten voor overheden, ondernemingen, onderwijs- en maatschappelijke instellingen. Of voor combinaties van die partijen in doortastende consortia. Het kan gaan om het bedenken van nieuwe activiteiten bij bepaalde doelen. Het kan gaan om het koppelen van al bestaande activiteiten aan één of meer van de doelen. Hoe divers ook, onze uitnodiging is altijd om bezield samen te werken aan één wereld. Your goals are just the start.

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!