Einde aan honger

Einde aan honger

Als het goed wordt gedaan, kunnen de landbouw, de bosbouw en de visserij iedereen van voedzaam voedsel voorzien en daarbij een fatsoenlijk inkomen genereren. Tegelijkertijd kunnen ze de op de mens gerichte plattelandsontwikkeling ondersteunen en het milieu beschermen.

Op dit moment worden onze bodem, waterbronnen, oceanen, bossen en biodiversiteit in snel tempo aangetast. Door de klimaatverandering komen de hulpbronnen waarvan we afhankelijk zijn nog meer onder druk te staan en nemen de risico’s van rampen zoals droogtes en overstromingen toe. Veel plattelandsvrouwen en -mannen kunnen niet langer rondkomen op hun land, waardoor ze gedwongen worden te migreren naar steden op zoek naar kansen.

Het mondiale voedsel- en landbouwsysteem moet ingrijpend worden gewijzigd om de 815 miljoen hongerigen van vandaag en de 2 miljard extra mensen die tegen 2050 worden verwacht, te kunnen voeden.

De voedsel- en landbouwsector biedt belangrijke oplossingen voor ontwikkeling en is van cruciaal belang voor de vermindering van honger en de uitbanning van armoede. Het is tijd om opnieuw na te denken over de manier waarop we ons voedsel verbouwen, delen en consumeren.

Delen
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!