Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. Deze inclusieve partnerschappen zijn gebaseerd op beginselen en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelstellingen. Ze zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau en stellen de mens en planeet centraal.

Er moet dringend actie worden ondernomen om de transformatieve kracht van triljoenen dollars aan particuliere middelen te mobiliseren, om te buigen en vrij te maken. Zo kunnen de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling verwezenlijkt worden. In kritieke sectoren zijn langetermijninvesteringen nodig, met inbegrip van buitenlandse directe investeringen, vooral in ontwikkelingslanden. Het gaat onder meer om duurzame energie, infrastructuur en vervoer, en informatie- en communicatietechnologieën. De publieke sector zal een duidelijke richting moeten uitstippelen. De kaders, voorschriften en stimulerende structuren die dergelijke investeringen mogelijk maken, moeten herzien en gecontroleerd worden om duurzame ontwikkeling te versterken. De nationale toezichtmechanismen, zoals de hoogste controle-instanties en de toezichtfuncties door de wetgevers, moeten worden versterkt.

Delen
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!