Snelle actie om de klimaatverandering te bestrijden

Snelle actie om de klimaatverandering te bestrijden

Klimaatverandering treft momenteel elk land op elk continent. Het verstoort de nationale economieën, beïnvloedt levens en kost mensen, gemeenschappen en landen vandaag en morgen steeds meer geld.

Mensen ondervinden de aanzienlijke gevolgen van klimaatverandering, waaronder veranderende weerspatronen, een stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden. De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten is de drijvende kracht achter de klimaatverandering en neemt nog steeds toe. Ze bevinden zich nu op het hoogste niveau in de geschiedenis. Als er geen actie wordt ondernomen, zal deze eeuw de gemiddelde oppervlaktetemperatuur in de wereld stijgen tot meer dan 3 graden Celsius. Daarnaast zullen sommige delen van de wereld naar verwachting nóg warmer worden. De meest arme en kwetsbare mensen worden het zwaarst getroffen.

Er zijn nu betaalbare, schaalbare oplossingen beschikbaar om landen in staat te stellen een sprong voorwaarts te maken naar schonere, veerkrachtigere economieën. Het tempo van de veranderingen neemt toe naarmate meer mensen een beroep doen op hernieuwbare energie. Er is ook een reeks andere maatregelen die de emissies zullen verminderen en de aanpassingsinspanningen zullen opvoeren.

Maar klimaatverandering is een mondiale uitdaging die zich niet aan nationale grenzen houdt. Emissies over de hele wereld treffen mensen waar dan ook. Het is een kwestie die om oplossingen en coördinatie op internationaal niveau vraagt. Daarnaast is internationale samenwerking vereist om ontwikkelingslanden op weg te helpen naar een koolstofarme economie.

Om de klimaatverandering aan te pakken hebben de landen op de COP21 in Parijs op 12 december 2015 het Akkoord van Parijs aangenomen. De overeenkomst is kort daarna, op 4 november 2016, in werking getreden. In de overeenkomst kwamen alle landen overeen zich in te spannen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ver onder de 2 graden Celsius en, gezien de ernstige risico’s, te streven naar 1,5 graden Celsius. Meer informatie over de overeenkomst vindt u hier.

De tenuitvoerlegging van het Akkoord van Parijs is essentieel voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Ook biedt deze een routekaart voor klimaatmaatregelen die de emissies zullen verminderen en de klimaatbestendigheid zullen vergroten.

Delen
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!