Duurzame consumptie- & productiepatronen

Duurzame consumptie- & productiepatronen

Duurzame consumptie en productie gaat over het bevorderen van efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie, duurzame infrastructuur en het bieden van toegang tot basisdiensten, groene en fatsoenlijke banen en een betere levenskwaliteit voor iedereen. De uitvoering ervan draagt bij aan de verwezenlijking van algemene ontwikkelingsplannen, de vermindering van de toekomstige economische, ecologische en sociale kosten, de versterking van het economische concurrentievermogen en de vermindering van de armoede.

Het doel van duurzame consumptie en productie is “meer en beter te doen met minder” en de netto welvaartsvoordelen van economische activiteiten vergroten. Dit gebeurt door het gebruik van hulpbronnen, de achteruitgang en de vervuiling gedurende de hele levenscyclus te verminderen en tegelijkertijd de levenskwaliteit te verbeteren. Hierbij zijn verschillende belanghebbenden betrokken, waaronder bedrijven, consumenten, beleidsmakers, onderzoekers, wetenschappers, detailhandelaren, media en agentschappen voor ontwikkelingssamenwerking.

Het vereist ook een systemische aanpak en samenwerking tussen de actoren die actief zijn in de toeleveringsketen, van producent tot eindgebruiker. Dit houdt onder meer in dat de consument moet worden betrokken door bewustmaking en educatie op het gebied van duurzame consumptie en een duurzame levensstijl, dat de consument adequate informatie moet krijgen via normen en etiketten en dat duurzame overheidsopdrachten moeten worden uitgeschreven.

Delen
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!