Inclusieve, veilige, veerkrachtige & duurzame steden

Inclusieve, veilige, veerkrachtige & duurzame steden

Steden zijn knooppunten van ideeën, handel, cultuur, wetenschap, productiviteit, sociale ontwikkeling en nog veel meer. Op hun best hebben steden mensen in staat gesteld zich sociaal en economisch te ontwikkelen. Er bestaan echter veel uitdagingen om steden in stand te houden op een manier die banen en welvaart blijft creëren, zonder dat land en hulpbronnen onder druk komen te staan. Gemeenschappelijke, stedelijke uitdagingen zijn onder meer congestie, een gebrek aan financiële middelen om basisdiensten te verlenen, een tekort aan adequate huisvesting en een slinkende infrastructuur. De uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd, kunnen worden overwonnen op manieren die hen in staat stellen te blijven gedijen en groeien, terwijl het gebruik van hulpbronnen wordt verbeterd en vervuiling en armoede worden teruggedrongen. De toekomst die wij voor ogen hebben, omvat steden met kansen voor iedereen, met toegang tot basisdiensten, energie, huisvesting, vervoer en meer.

Delen
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!