Verminderen van ongelijkheid binnen & tussen landen

Verminderen van ongelijkheid binnen & tussen landen

De internationale gemeenschap heeft belangrijke stappen gezet om mensen uit de armoede te halen. De meest kwetsbare landen – de minst ontwikkelde landen, de niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden en de kleine eilandstaten in ontwikkeling – blijven de armoede bestrijden. Er is echter nog steeds sprake van ongelijkheid en er blijven grote verschillen bestaan in de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en andere voorzieningen. Bovendien is de inkomensongelijkheid tussen landen weliswaar afgenomen, maar binnen landen wel toegenomen. Er bestaat een groeiende consensus over het feit dat economische groei niet voldoende is om armoede terug te dringen als deze niet inclusief is en als de drie dimensies van duurzame ontwikkeling – de economische, sociale en ecologische dimensie – er niet bij betrokken zijn. Om ongelijkheid te verminderen, moet het beleid in principe universeel zijn en aandacht besteden aan de behoeften van achtergestelde en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.

Delen
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!